Համաձայն ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի մայիսի 4-ի «Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի օպերատորների կողմից մատուցվող հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ամրակցված կապի ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակման մասին» №101Ն որոշման համաձայն՝ ստորև ներկայացված են հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ամրակցված կապի ծառայություններով ապահովված աշխարհագրական վայրերի ցանկը, որտեղ գործում են ԱԼԼՆԵՏ ՍՊԸ-ի ռադիոմոդեմային եղանակով տրամադրվող ինտերնետ հասանելիության ծառայությունները:

Արմավիրի մարզ՝ գ. Ջրարբի, գ. Երասխահուն, գ. Լուսագյուղ, գ. Աղավնատուն

Արարատի մարզ՝ գ. Նորաշեն, գ. Վերին Արտաշատ, գ. Հնաբերդ